שלט איכות הסביבה - תמונת שער

שלט – התחלה בלי 开始 בסביבה

שלט קליגרפי קצר וצבעוני הקורא לשמירה על איכות הסביבה