קבלת חיסון - תמונת שער

הודעה ממקום עבודה לגבי קבלת חיסון

לזרים בסין יש כעת אפשרות לקבל את החיסון המקומי נגד קורונה וזו לשון ההודעה