שורש: חץ - 矢

הסימנית 短 - קצר בסינית מנדרינית

קצר, לוקה בחסר – duǎn

הסימנית 矮 - נמוך בסינית מנדרינית

נמוך (כתכונה גופנית) – ǎi

גלילה למעלה