שורש: במבוק - 竹 / ⺮

הסימנית 笔 - תמונת שער

כלי כתיבה – bǐ

הסימנית 竹 - תמונת שער

במבוק – zhú

גלילה למעלה