שורש: קשת - 弓

הסימנית 强 - תמונת שער

להכריח, לכפות, לאלץ – qiǎng

הסימנית 弯 - מעוקל בסינית מנדרינית

עקמומי, מכופף, פיתול – wān

הסימנית 弱 - חלש בסינית מנדירינית

חלש – ruò

הסימנית 强 - תמונת שער

חזק, עוצמתי, בכוח – qiáng

גלילה למעלה