שורש: פר/ה - 牛

הסימנית 牛 - תמונת שער

פרה, שור, בקר – niú

הסימנית 牢 - כלאה ומכלאה בסינית מנדרינית

כלא, מכלאה – láo

לומר בסינית

לומר, להגיד, להודיע – gào

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.