שורש: מערה - 穴

הסימנית 空 - תמונת שער

מקום ריק, זמן פנוי – kòng

הסימנית 空 - תמונת שער

ריק, חלול, סרק – kōng

הסימנית 突 - תמונת שער

פתאום, להגיח, לבלוט – tū

הסימנית 窄 - צר בסינית מנדרינית

צר – zhǎi

גלילה למעלה