שורש: צדף - 贝

הסימנית 赏 - תמונת שער

ליהנות, להעריך, גמול – shǎng

הסימנית 赛 - תחרות בסינית מנדרינית

תחרות, מירוץ – sài

תינוק בסינית מנדרינית

תינוק – yīng

גלילה למעלה