שורש: כלב - 犬 / 犭

הסימנית 突 - תמונת שער

פתאום, להגיח, לבלוט – tū

הסימנית 嗅 בסינית מנדרינית

להריח – xiù

הסימנית 臭 בסינית מנדרינית

מסריח, מגעיל – chòu

ריח, ניחוח – xiù

לבכות / לקונן בסינית

לבכות, לקונן – kū

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.