שורש: דלת - 门

הסימנית 间 - תמונת שער

מרווח, פער, הפרדה – jiàn

הסימנית 间 - תמונת שער

חדר, מרחב, בין – jiān

לשאול שאלה בסינית

לשאול – wèn

מוספית ריבוי קולקטיבי – men

להתפרץ בסינית

להתפרץ, לעבור בכוח – chuǎng

דלת / שער בסינת

דלת, שער – mén

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.