שורש: אדם כפול - 彳

הסימנית 行 - הליכה ומקצוע

מקצוע, תחום עיסוק – háng

לעבר בסינית

לעבר, ללכת, לשעבר – wǎng

מוסר או מעלה בסינית

מעלה, מוסר, גרמניה – dé

להשיג או לזכור בסינית

להשיג, לזכות – dé
חייב, מוכרח – déi
משלים תוצאה – de

מאוד בסינית

מאוד – hěn

מרחק או מסלול בסינית

מסלול, נתיב, מרחק – jìng

מסע או צעדה בסינית

מסע, משלחת, כיבוש, סימן – zhēng

רחוב בסינית

רחוב – jiē

הסימנית 行 - הליכה ומקצוע

ללכת, לצעוד, לקדם, ליישם – xíng

גלילה למעלה