שורש: אדמה - 土

הסימנית 埋 - תמונת שער

להתלונן, לרטון – mán

הסימנית 埋 - תמונת שער

לקבור, להטמין – mái

הסימנית 到 - תמונת שער

להגיע, אל, עד – dào

הסימנית 至 - תמונת שער

עד ל, להגיע – zhì

הסימנית 基 - תמונת שער

בסיס – jī

הסימנית 坚 - תמונת שער

קשיח, איתן, נחוש – jiān

הסימנית 坏 - תמונת שער

רע, מקולקל, רקוב – huài

הסימנית 块 - תמונת שער

חתיכה, גוש – kuài

הסימנית 在 - תמונת שער

נמצא, בְּ – zài

הסימנית 城 - תמונת שער

עיר, חומה – chéng

גלילה למעלה