שורש: ערב - 夕

גיאות ושפל בסינית מנדריניתיצת

גיאות ושפל (של שעות הערב) – xī

הסימנית נייד בסינית מנדרינית

לנייד, נייד – yí

חלום בסינית מנדרינית

חלום, לחלום – mèng

מספיק בסינית מנדרינית

מספיק, די – gòu

הסימנית 罗 בסינית מנדרינית

שם משפחה נפוץ – luó

הסימנית 外 בסינית מנדרינית

חוץ, חיצוני, זר – wài

שנת גיל בסינית מנדרינית

שנה (בציון גיל) – suì

הסימנית הרבה בסינית מנדרינית

הרבה, כמה, יותר – duō

הסימנית ערב בסינית

ערב, ליל – xī

שם בסינית

שם, מוניטין – míng

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.