שורש: עין - 目

הסימנית 省 - תמונת שער

התבוננות פנימית – xǐng

הסימנית 省 - תמונת שער

לחסוך, מחוז – shěng

הסימנית 目 - תמונת שער

עין (ארכאי), רשימה מסועפת – mù

הסימנית 见 - תמונת שער

לראות, להיפגש – jiàn

הסימנית 直 - ישר בסינית מנדרינית

ישר, ישיר – zhí

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.