שורש: אב - 父

הסימנית 爷 בסינית מנדרינית

סבא, איש זקן – yé

הסימנית 爹 - אבא בסינית מדוברת

אבא – diē

הסימנית 爸 - אבא בסינית מנדרינית

אבא – bà

הסימנית 父 - אב בסינית מנדרינית

אב – fù

גלילה למעלה