שורש: שדה - 田

הסימנית 果 - תמונת שער

פרי, תוצאה – guǒ

הסימנית 里 - תמונת שער

בפנים, בתוך, חצי ק"מ – lǐ

הסימנית 富 - שפע בסינית מנדרינית

עושר, שפע – fù

גבר בסינית

גבר, גברי – nán

שדה בסינית

שדה – tián

גלילה למעלה