שורש: דגן - 禾

הסימנית 税 - תמונת שער

מס – shuì

הסימנית 利 - תמונת שער

חד, תועלת – lì

הסימנית 禾 - תמונת שער

דגן (כשיבולת) – 禾

הסימנית נייד בסינית מנדרינית

לנייד, נייד – yí

הסימנית להסמיך בסינית מנדרינית

להסמיך, למנות, ועדה – wěi

גלילה למעלה