שורש: יד מודגשת - 寸

הסימנית 对 - נכון ומול בסינית מנדרינית

נכון, מול, כלפי, זוג – duì

הסימנית 守 - לשמור או לשמר בסינית מנדרינית

להגן, לשמור – shǒu

להשיג או לזכור בסינית

להשיג, לזכות – dé
חייב, מוכרח – déi
משלים תוצאה – de

גלילה למעלה