שורש: לב - 心 / 忄

הסימנית 慢 - איטי בסינית מנדרינית

איטי, לאט – màn

הסימנית 快 - מהיר בסינית מנדרינית

מהיר, משמח – kuài

הסימנית 息 בסינית מנדרינית

מנוחה, ריבית, מידע – xī

מוסר או מעלה בסינית

מעלה, מוסר, גרמניה – dé

את/ה (מנומס)

את/ה (מנומס) – nín

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.