שורש: עשב / דשא - 艹

הסימנית 茶 - תמונת שער

תה – chá

הסימנית 菜 - תמונת שער

ירקות, מנה – cài

הסימנית 花 - תמונת שער

פֶּרַח, פתית, לבזבז – huā

הסימנית 草 - צעדי כתיבה

עשב, דשא, טיוטה – cǎo

הסימנית 英 - תמונת שער

אמיץ, גיבור, אנגליה – yīng

הסימנית 薄 - דק בסינית מנדרינית

1
דק (לדברים שטוחים) – báo
2
דק (בתוך צירופים) – bó
3
מנטה / נענע – bò

גלילה למעלה