שורש: סוס - 马

לנהוג בסינית

לנהוג, להטיס, להשיט, נהיגה – jià

חמור בסינית

חמור – lǘ

לרכב בסינית

לרכוב – qí

לקלל בסינית

לקלל, לנזוף, לגעור – mà

מילת השאלה האם בסינית

לשאלות כן/לא – ma

להתפרץ בסינית

להתפרץ, לעבור בכוח – chuǎng

סוס בסינית

סוס – mǎ

גלילה למעלה