שורש: ירקן - 玉

הסימנית 宝 - אוצר בסינית מנדרינית

אוצר – bǎo

הסימנית 国 בסינית מנדרינית

מדינה, ארץ, לאום – guó

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.