שורש: סכין - 刀/刂

הסימנית 别 - תמונת שער

אַל, אחר, להפריד – bié

הסימנית 解 - תמונת שער

להתיר, לפתור, להסביר, להבין – jiě

הסימנית 分 - תמונת שער

רכיב, חלק, גורל – fèn

הסימנית 利 - תמונת שער

חד, תועלת – lì

הסימנית 列 - תמונת שער

טור, סדרה, דירוג – liè

קטיעת אף בסינית מנדרינית

קטיעת אף – yì

לזמן בסינית

לזמן, לקרוא – zhào

הסימנית 分 - תמונת שער

חלק, דקה, נקודה, אגורה – fēn

להב בסינית

להב – rèn

סכין בסינית

סכין, פגיון – dāo

גלילה למעלה