שורש: גבעה שמאלית - 阝/ 阜

הסימנית 际 - תמונת שער

קצה, (חוצה) גבולות, מקשר – jì

הסימנית 防 - צעדי כתיבה

הגנה, מניעה – fáng

הסימנית 险 - תמונת שער

סכנה, מסוכן, סיכון – xiǎn

הסימנית 限 - תמונת שער

הגבלה, מגבלה, גבול – xiàn

הסימנית 院 - תמונת שער

חצר, מוסד, בית חולים – yuàn

הסימנית 陆 - תמונת שער

1
יַבָּשָׁה – lù
2
שֵׁשׁ- liù

הסימנית 阴 - תמונת שער

יִין, צל, נקבי – yīn

הסימנית 阳 - תמונת שער

יָאנְג, שמש, זכרי – yáng

המילה קבוצה בסינית

קבוצה, נבחרת, טור, שורה, שיירה – duì

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.