הסימנית 错 - טעות בסינית מנדרינית

טעות, פספוס – cuò