שורש: אם - 母

הסימנית 每 - הכללה בסינית מנדרינית

כל – měi

הסימנית 姆 - אישה סועדת בסינית מנדרינית

מטפלת – mǔ

הסימנית 母 - אם בסינית מנדרינית

אֵם, נקבה (לחיות) – mǔ

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.