שורש: הר - 山

הסימנית 岸 - תמונת שער

חוף, גדה – àn

הסימנית 峰 - תמונת שער

פסגה, דבשת – fēng

הסימנית 岩 - תמונת שער

צוק, סלע – yán

הסימנית 密 - צפיפות בסינית מנדרינית

צפוף, צמוד, סודי – mì

שנת גיל בסינית מנדרינית

שנה (בציון גיל) – suì

רכס בסינית

רכס – lǐng

הר בסינית

הר – shān

גלילה למעלה