שורש: פה - 口

הסימנית 否 - תמונת שער

לשלול, אינו – fǒu

הסימנית 号 - תמונת שער

צעקה, זעקה, יללה – háo

להבהיל בסינית

להפחיד, אוף! – hè

הסימנית 吐 - תמונת שער

1
לירוק – tǔ
2
להקיא – tù

הסימנית 哪 - תמונת שער

איזה – nǎ
מילית נימה בסוף משפט – na

הסימנית 唇 - תמונת שער

שפתיים – chún

תמונת שער של הסימנית 舌 - לשון

לשון – shé

הסימנית 呢 - תמונת שער

מה עם, מה לגבי – ne

הסימנית 富 - שפע בסינית מנדרינית

עושר, שפע – fù

גלילה למעלה