שורש: פה - 口

הסימנית 句 - תמונת שער

משפט – jù

הסימנית 只 - תמונת שער

מכ"ס ציפורים וחיות – zhī

הסימנית 只 - תמונת שער

רק, בלבד – zhǐ

הסימנית 否 - תמונת שער

לשלול, אינו – fǒu

הסימנית 号 - תמונת שער

צעקה, זעקה, יללה – háo

להבהיל בסינית

להפחיד, אוף! – hè

הסימנית 吐 - תמונת שער

1
לירוק – tǔ
2
להקיא – tù

הסימנית 哪 - תמונת שער

איזה – nǎ
מילית נימה בסוף משפט – na

הסימנית 唇 - תמונת שער

שפתיים – chún

תמונת שער של הסימנית 舌 - לשון

לשון – shé

הסימנית 呢 - תמונת שער

מה עם, מה לגבי – ne

הסימנית 富 - שפע בסינית מנדרינית

עושר, שפע – fù

הסימנית 嗅 בסינית מנדרינית

להריח – xiù

אם או כמו בסינית מנדרינית

כמו, אם – rú

להתווכח בסינית

להתווכח, קולני – chǎo

לומר בסינית

לומר, להגיד, להודיע – gào

לשאוף או למשוך בסינית

לשאוף, לשאוב, למשוך – xī

לנשוף, לקרוא – hū

הסימנית לנשוך

לנשוך, לנגוס – yǎo

לזמן בסינית

לזמן, לקרוא – zhào

הסימנית לשלב

1
לשלב, לצרף, להתאים – hé
2
יחידת נפח עתיקה – gě

לנשוף בסינית

לנשוף, לנשב, להשוויץ – chuī

לבכות / לקונן בסינית

לבכות, לקונן – kū

הסימנית אנחה בסינית

להיאנח, לקרוא בהתרגשות – tàn

טעם או ריח בסינית

טעם, ריח – wèi

לשיר בסינית

לשיר, לזמר – chàng

הסימנית 号 - תמונת שער

מספר, סימן, קריאה – hào

לשאול שאלה בסינית

לשאול – wèn

שם בסינית

שם, מוניטין – míng

להקשיב או לשמוע בסינית

לשמוע, להאזין, להקשיב – tīng

לקרוא, לצעוק – jiào

לשתות בסינית

לשתות – hē
לצעוק – hè

הפועל לאכול בסינית

לאכול, לצרוך – chī

מוצר בסינית

מוצר, מצרך, טיב, טעם – pǐn

הסימנית 吕

שם משפחה נפוץ – lǚ

פה בסינית

פֶּה, פִּיָּה – zuǐ

אפשר / מותר בסינית

אפשר, מותר – kě

להבהיל בסינית

להבהיל, להפחיד – xià

לקלל בסינית

לקלל, לנזוף, לגעור – mà

מילת השאלה האם בסינית

לשאלות כן/לא – ma

בנוסף בסינית

נוסף, אחר, נפרד – lìng

להוסיף בסינית

להוסיף, ועוד – jiā

ימין בסינית

ימין – yòu

פה / פתח בסינית

פה / פתח – kǒu

גלילה למעלה