שורש: ללא

הסימנית 后 - תמונת שער

אחרי, מאחורי, אשת השליט – hòu

הסימנית 前 - תמונת שער

לפני, קדימה, קדמי, מלפנים – qián

הסימנית 丁 - תמונת שער

ד', צורת T, קוביה, טלאי – dīng

הסימנית 丙 - תמונת שער

C, ג' – bǐng

הסימנית 西 - תמונת שער

西

מערב – xī

הסימנית 东 - תמונת שער

מזרח, בעלים – dōng

הסימנית 南 - תמונת שער

דרום – nán

הסימנית 北 - תמונת שער

צפון – běi

הסימנית 非 - תמונת שער

אינו, בלתי, אפריקה – fēi

גלילה למעלה