שורש: אף - 自

הסימנית 溴 בסינית מנדרינית

ברום (יסוד כימי) – xiù

הסימנית 鼽 בסינית מנדרינית

אף סתום (ארכאי) – qiú

קינוח אף בסינית מנדרינית

לקנח את האף – xǐng

קטיעת אף בסינית מנדרינית

קטיעת אף – yì

הסימנית 'נחירה' בסינית מנדרינית

נחירה, לנחור – hān

הסימנית 嗅 בסינית מנדרינית

להריח – xiù

הסימנית 臭 בסינית מנדרינית

מסריח, מגעיל – chòu

ריח, ניחוח – xiù

הסימנית 息 בסינית מנדרינית

מנוחה, ריבית, מידע – xī

הסימנית אף בסינית מנדרינית

אף – bí

עצמיות בסינית

עצמי, מן, טבעי – zì

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.