שורש: אדם - 人

הסימנית 介 - תמונת שער

לתווך, לערוך היכרות, להציג – jiè

הסימנית 坐 - תמונת שער

לשבת, לנסוע – zuò

הסימנית 天 - תמונת שער

יום, שמיים – tiān

הסימנית 夫 - תמונת שער

1
גבר, איש, בעל – fū
2
שימושים שונים בסינית עתיקה – fú

הסימנית 美 - תמונת שער

יפה, נהדר, אמריקה – měi

הסימנית 大 - תמונת שער

1
גדול – dà
2
להבעת כבוד – dài

הסימנית 会

יודע/יכול, פגישה, אספה, עלול – huì

הסימנית 会

ראיית חשבון – kuài

הסימנית 囚 בסינית מנדרינית

אסיר, לכלוא – qiú

גלילה למעלה