שורש: כוח - 力

הסימנית 劳 - תמונת שער

עמל, עבודת כפיים – láo

הסימנית 动 - תמונת שער

לנוע, לזוז, לפעול – dòng

הסימנית 勤 - תמונת שער

חריצות, בתפקיד, תכופות – qín

הישג בסינית

הישג, הצלחה – gōng

בנוסף בסינית

נוסף, אחר, נפרד – lìng

להוסיף בסינית

להוסיף, ועוד – jiā

גבר בסינית

גבר, גברי – nán

כח בסינית

כוח, עוצמה – lì

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.