שורש: גשם - 雨

מבול בסינית

גשם כבד, ומתמשך, מבול – lín

המספר אפס בסינית

אפס, אפסי, זעום – líng

גלילה למעלה