שורש: כבש - 羊

הסימנית 羊 - תמונת שער

כבש, עז, ראם – yáng

הסימנית 美 - תמונת שער

יפה, נהדר, אמריקה – měi

גלילה למעלה