שורש: אורז - 米

עבה (לדברים מאורכים), גס – cū

לבוא בסינית

לבוא, להביא – lái

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.