שורש: יד ימין - 又

הסימנית 没 - תמונת שער

לשקוע, להיעלם – mò

הסימנית 有 - תמונת שער

יש – yǒu

הסימנית 丈 - תמונת שער

יחידת אורך, בעל – zhàng

ההסימנית 假 - חופשה ושקר בסינית מנדרינית

שקר, זיוף, היפותזה – jiǎ

הסימנית 反 - ניגוד בסינית מנדרינית

הפך, נגד – fǎn

הסימנית 设 בסינית מנדרינית

להקים ולהתקין, לתכנן ולעצב, לשער ולבסס – shè

הסימנית עבד בסינית מנדרינית

עבד – nú

הסימנית אנחה בסינית

להיאנח, לקרוא בהתרגשות – tàn

שוב בסינית

שוב (בעבר), ו (לתארים) – yòu

גלילה למעלה