שורש: אבן - 石

הסימנית 泵 - תמונת שער

משאבה (מכנית) – bèng

הסימנית 矿 - תמונת שער

מכרה, מינרל – kuàng

הסימנית 破 - תמונת שער

לשבור, להרוס, לפצח – pò

הסימנית 确 - תמונת שער

אכן, לוודא – què

הסימנית 岩 - תמונת שער

צוק, סלע – yán

הסימנית 碍 - תמונת שער

להכשיל, להפריע – ài

הסימנית 碗 - תמונת שער

קערה – wǎn

הסימנית 码 - תמונת שער

סִפְרָה, מִסְפָּר, קוד – mǎ

הסימנית 砖 - תמונת שער

לְבֵנָה, בלוק – zhuān

הסימנית 石 - תמונת שער

אבן, סלע – shí

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.