שורש: גג - 宀

הסימנית 宽 - רחב בסינית מנדרינית

רחב – kuān

הסימנית 宰 - לשחוט ולמשול בסינית מנדרינית

לשחוט, למשול – zǎi

הסימנית 宪 - חוקה בסינית מנדרינית

חוקה, חוק – xiàn

הסימנית 宏 - מאקרו בסינית מנדרינית

עצום, אדיר מימדים, מאקרו – hóng

הסימנית 赛 - תחרות בסינית מנדרינית

תחרות, מירוץ – sài

הסימנית 宾 - אורח בסינית מנדרינית

אורח (נכבד) – bīn

הסימנית 宜 - הולם בסינית מנדרינית

הולם, יאה, מתאים – yí

הסימנית 寒 - קור עז בסינית מנדרינית

קור עז – hán

הסימנית 牢 - כלאה ומכלאה בסינית מנדרינית

כלא, מכלאה – láo

הסימנית 宋 - שושלת ושם משפחה סיני נפוץ

שושלת סונג, שם משפחה נפוץ – sòng

הסימנית 寄 - לשלוח בסינית מנדרינית

לשלוח, למסור, להפקיד – jì

הסימנית 富 - שפע בסינית מנדרינית

עושר, שפע – fù

גלילה למעלה