שורש: משי - 纟/ 糸

הסימנית 终 - סוף בסינית מנדרינית

סוף, תום, סיום – zhōng

הסימנית 细 - דקיק ועדין בסינית מנדרינית

דק, דקיק, מעודן – xì

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.