שורש: אדם יחיד - 亻

הסימנית 值 - תמונת שער

ערך, שווי – zhí

הסימנית 价 - תמונת שער

מחיר, עלות, ערך – jià

ההסימנית 假 - חופשה ושקר בסינית מנדרינית

חופשה, חופש – jià

הסימנית 亿 - תמונת שער

亿

מאה מיליון – yì

הסימנית 什 - תמונת שער

עשר, מגוון – shí

הסימנית 什 - תמונת שער

במילת השאלה 'מה' – shén

הסימנית 低 - גובה נמוך בסינית מנדרינית

נמוך (כמיקום במרחב) – dī

הסימנית 信 בסינית מנדרינית

להאמין, מכתב – xìn

הסימנית צאצא בסינית מנדרינית

נער, גור – zǎi
צאצאים (חיות ועופות משק) – zǐ

מנוחה או הפסקה בסינית

לנוח, הפסקה – xiū

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.