שורש: אדם יחיד - 亻

הסימנית 亿 - תמונת שער

亿

מאה מיליון – yì

הסימנית 什 - תמונת שער

עשר, מגוון – shí

הסימנית 什 - תמונת שער

במילת השאלה 'מה' – shén

ההסימנית 假 - חופשה ושקר בסינית מנדרינית

שקר, זיוף, היפותזה – jiǎ
חופשה, חופש – jià

הסימנית 低 - גובה נמוך בסינית מנדרינית

נמוך (כמיקום במרחב) – dī

הסימנית 信 בסינית מנדרינית

להאמין, מכתב – xìn

הסימנית צאצא בסינית מנדרינית

נער, גור – zǎi
צאצאים (חיות ועופות משק) – zǐ

מנוחה או הפסקה בסינית

לנוח, הפסקה – xiū

שלוש/ה בסינית

שלוש / שלושה (אנשים) – sā

שני אנשים בסינית

שני / שתי (לאנשים) – liǎ

חסד והומניות בסינית

חסד, הומאניות, גלעין – rén

חלק או נתח בסינית

חלק, נתח – fèn

גלילה למעלה