שורש: דיבור - 言 / 讠

הסימנית 调 - תמונת שער

טון, לסקור – diào

תהילה, יוקרה, מוניטין – yù

הסימנית 誓 בסינית מנדרינית

נדר, שבועה – shì

הסימנית 警 בסינית מנדרינית

משטרה, אזעקה, דריכות – jǐng

הסימנית 信 בסינית מנדרינית

להאמין, מכתב – xìn

הסימנית 辩 בסינית מנדרינית

עימות מילולי, התנצחות, דיון – biàn

הסימנית 谎 בסינית מנדרינית

שקר, כזב – huǎng

הסימנית 训 בסינית מנדרינית

אימון, הכשרה, נזיפה, לֶקַח – xùn

הסימנית 询 בסינית מנדרינית

לברר, להתייעץ, לשאול – xún

גלילה למעלה