שורש: עמידה - 立

הסימנית 端 - תמונת שער

ישר וזקוף, קצה – duān

מיקום, עמדה

מיקום, עמדה, מקום, מעמד, אישיות נכבדת – wèi

עמידה בסינית

עמידה, לעמוד, להעמיד – lì

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.