שורש: שמש - 日

הסימנית 昏 - תמונת שער

דמדומים, חשכה, סחרחורת, עלפון – hūn

הסימנית 朝 - תמונת שער

בוקר, יום – zhāo

הסימנית 朝 - תמונת שער

שושלת, לפנות כלפי, צפון קוריאה – cháo

הסימנית 明 - תמונת שער

בהיר, ברור, מחר, שושלת מינג – míng

הסימנית 影 - תמונת שער

צל, תמונה, קולנוע – yǐng

הסימנית 景 - תמונת שער

נוף, מראה, סצנה – jǐng

הסימנית 晶 - תמונת שער

גביש, בוהק – jīng

הסימנית 显 - תמונת שער

להראות, להציג, בבירור – xiǎn

הסימנית 晨 - תמונת שער

מועד הזריחה – chén

הסימנית 昨 - תמונת שער

אתמול – zuó

הסימנית 星 - תמונת שער

כוכב – xīng

הסימנית 阳 - תמונת שער

יָאנְג, שמש, זכרי – yáng

גלילה למעלה