שורש: עץ - 木

הסימנית 床 - תמונת שער

מיטה – chuáng

הסימנית 机 - תמונת שער

מכונה, מנגנון, מטוס – jī

הסימנית 椅 - תמונת שער

כיסא – yǐ

הסימנית 桌 - תמונת שער

שולחן – zhuō

הסימנית 棵 - תמונת שער

מכ"ס עצים – kē

הסימנית 果 - תמונת שער

פרי, תוצאה – guǒ

הסימנית 树 - תמונת שער

עץ (כצמח) – shù

הסימנית 新 - חדש בסינית מנדרינית

חדש – xīn

הסימנית 宋 - שושלת ושם משפחה סיני נפוץ

שושלת סונג, שם משפחה נפוץ – sòng

הסימנית 困 בסינית מנדרינית

מצוקה, קושי, עייפות – kùn

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.