שורש: רכב - 车

הסימנית 软 - רך בסינית מנדרינית

רך – ruǎn

הסימנית 轻 - קל בסינית מנדרינית

קל, קליל – qīng

גלילה למעלה