שורש: הליכה - 辶

הסימנית 这 - תמונת שער

זה, זו, אלה – zhè

הסימנית 远 - רחוק בסינית מנדרינית

רחוק – yuǎn

הסימנית 近 - קרוב בסינית מנדרינית

קרוב – jìn

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.