שורש: מים / נוזל - 氵

הסימנית 沙 - תמונת שער

חול – shā

הסימנית 消 - תמונת שער

להיעלם, להתכלות, להתפוגג – xiāo

הסימנית 洗 - תמונת שער

לשטוף, לרחוץ – xǐ

הסימנית 没 - תמונת שער

לשקוע, להיעלם – mò

הסימנית 没 - תמונת שער

לא (בעבר), אין – méi

הסימנית 满 - תמונת שער

מלא, מרוצה, מנצ'ורי – mǎn

הסימנית 清 - צעדי כתיבה

צלול, זך – qīng

הסימנית 汤 - צעדי כתיבה

מרק – tāng

הסימנית 油 - תמונת שער

שמן, דלק, נפט – yóu

הסימנית 酒 - תמונת כתיבה

יין, ליקר, אלכוהול – jiǔ

גלילה למעלה