שורש: מים - 水

הסימנית 冰 - תמונת שער

קרח – bīng

הסימנית 泵 - תמונת שער

משאבה (מכנית) – bèng

הסימנית 永 - תמונת שער

נצח, לעולם – yǒng

הסימנית 尿 - תמונת שער

尿

שתן – niào

הסימנית 泉 - תמונת שער

מעיין – quán

הסימנית 水 - תמונת שער

מים – shuǐ

גלילה למעלה