שורש: אישה - 女

טוב בסינית מנדרינית

חיבה, התעניינות – hào

הסימנית 姆 - אישה סועדת בסינית מנדרינית

מטפלת – mǔ

טוב בסינית מנדרינית

טוב, היטב – hǎo

להזיק בסינית מנדרינית

להזיק, להפריע – fáng

לבגוד בסינית מנדרינית

לבגוד, לנאוף – jiān

הפועל לחשוד בסינית מנדרינית

לחשוד, להיות עוין כלפי – xián

לשדך בסינית מנדרינית

תקשורת, לקשר, לתווך – méi

הסימנית להסמיך בסינית מנדרינית

להסמיך, למנות, ועדה – wěi

הולם בסינית מנדרינית

נאות, הולם – tuǒ

בידור בסינית מנדרינית

בידור, שעשועים – yú

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.