שורש: אישה - 女

טוב בסינית מנדרינית

חיבה, התעניינות – hào

הסימנית 姆 - אישה סועדת בסינית מנדרינית

מטפלת – mǔ

טוב בסינית מנדרינית

טוב, היטב – hǎo

להזיק בסינית מנדרינית

להזיק, להפריע – fáng

לבגוד בסינית מנדרינית

לבגוד, לנאוף – jiān

הפועל לחשוד בסינית מנדרינית

לחשוד, להיות עוין כלפי – xián

לשדך בסינית מנדרינית

תקשורת, לקשר, לתווך – méi

הסימנית להסמיך בסינית מנדרינית

להסמיך, למנות, ועדה – wěi

הולם בסינית מנדרינית

נאות, הולם – tuǒ

בידור בסינית מנדרינית

בידור, שעשועים – yú

תינוק בסינית מנדרינית

תינוק – yīng

הסימנית עבד בסינית מנדרינית

עבד – nú

נישואין בסינית

נישואין – yīn

להתחתן בסינית

חתונה, נישואין – hūn

התחלה בסינית מנדרינית

התחלה – shǐ

הסימנית שלווה בסינית מנדרינית

רוגע, שלווה – ān

אם או כמו בסינית מנדרינית

כמו, אם – rú

הסימנית אשת הבן או כלה

אשת הבן, כלה – xí

כלה בסינית

אימא, דודה, כלה, עלמה – niáng

דודה מצד אבא בסינית

דודה (מצד אבא) – gū

דודה מצד אימא בסינית

דודה (צד אימא) – yí

זקנה בסינית

אישה זקנה, חמות – pó

סבתא בסינית

סבתא (מצד אימא) – lǎo

חלב בסינית

חלב, סבתא – nǎi

אחות קטנה בסינית

אחות קטנה – mèi

אחות גדולה – jiě

אמא בסינית

אימא – mā

הסימנית 要 - תמונת שער

רוצה, צריך, חשוב – yào

אישה נשואה בסינית

אישה (נשואה) – fù

אישה או רעיה בסינית

רעיה, אישה – qī

שם משפחה בסינית

שם משפחה – xìng

היא בסינית

היא, אותה – tā

אישה, בת – nǚ

גלילה למעלה