שורש: עבודה - 工

הישג בסינית

הישג, הצלחה – gōng

שמאל בסינית

שמאל – zuǒ

עבודה בסינית

עבודה, פועל, תעשייה – gōng

גלילה למעלה